Professionals

El nostre equip

Experts professionals en el món de l’estètica i la micropigmentació

Paco Garcias

Especialista en micropigmentació capil·lar

Grant Ashley

Formador i especialista en micropigmentació

Jessica Souto

Esteticista i especialista en micropigmentació